Genetik Algoritmalarla Gezgin Satıcı Problemi

*Yeni nokta eklemek için tıklayın!
* Noktayı silmek için nokta üzerine tıklayın!

Nesil Sayısı:
Topluluk Birey Sayısı:
İyi Birey Aktarım Oranı:
Çaprazlama Oranı:
Mutasyon Oranı:
Çalıştırmak için başlangıç dahil 4 nokta gerekli!