Ne Arıyorsunuz?

- Büyüyünce ne olmak istiyorsun?
- Mutlu
- Hayır, sorumu yanlış anladın!
- Bence sen hayatı yanlış anladın!
 

Kavuşma...

İnsanoğlu vura öle 
Gece güne döne döne 
Tutuşmaz mı bu karanlık 
En yiğitler yana yana 
Şen olasın anacığım 
Oğlun erdi muradına 
Destan oldu vatanına... 

 
Ya Rabbi işittik ve itaat ettik
Allah muhakkak işinde galiptir.
Görünen ne olursa olsun ki,kim yenerse yensin,kim yenilirse yenilsin,Galip olan ,Hakim olan,yapan yaptıran Allahtır...
 
Ya Yarabbim!
Sen ki Muhammed Mustafa ' ya dahi yenilgi sınavını yaşatansın. Sen zulmetmezsin Ya Rabbi innandık tasdik ettik...
Zulmeden biziz Ya Rabbi!
 
Senin yoluna kenetlenmeyip benlik hevesiyle ayrı düşüp ve bütünlüğümüz için kendimize zulmettik.Biz bize zulmettiğimiz için düşmanda şimdi bize zulmediyor.
Bütün zalimlerden sana sığındık Ya Rabbi...
Bizler gafil olduk,günahkar olduk,malup olduk,mahkum olduk...
Kur'an ve Sünnettin hikmetleriyle uyanamadık.Sen bizleri düşmanın saldırılarıyla uyandırdın.
Şimdi Lütfeyle Ya Rabbi!!
Bizlere bu saldırıları defedecek güç ve enerji ver,Bizlere bilinçli sabır ve sebat ihsan eyle...
 
Ya Rabbi!!!
Bize barış dini İslam'ı getiren kutlu Peygamberin hürmetine O'nun mecbur kalıp savaştığı vuruşma hukuku ve ahlakından ayırma Ya Rabbi!!!

“Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani ve yefkahu kavli. ”
(Rabbim göğsümü-sadrımı- genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü de çöz ki dediğimi anlasınlar)
Hz. Musa(Aleyhisselam)